Загальна інформація

Механотерапія - застосування в лікувальних цілях дозованих вправ, що виконуються на спеціальних апаратах або за допомогою спеціальних приладів.

Методично повторювані ритмічні рухи, що виконуються хворим на механотерапевтических апаратах, прискорюють процес відновлення порушеної рухової функції. Хворий сам може виконувати призначені лікарем вправи на відповідному апараті без участі медичного персоналу, лише під його контролем. Однак механотерапевтический апарат не може відтворити все різноманіття рухів, які хворий здійснює довільно або під керівництвом методиста. Руху, що виконуються на апаратах і за допомогою приладів, зазвичай нормалізовані; форма і напрямок дуже наближено визначаються анатомічними особливостями того чи іншого суглоба. Крім того, вправи на апараті виконуються із заданою швидкістю і заданої навантаженням. Усіх цих недоліків позбавлена лікувальна гімнастика, застосування якої дає змогу в любий момент перебудувати комплекс фізичних вправ і значно точніше дозувати їх, змінюючи амплітуду, ритм, темп і кількість рухів. Тому механотерапія відіграє допоміжну роль лікувальної фізичної культури