Загальна інформація

Ерготерапія (occupational therapy – від латинської «ergon» –праця, і грецької «therapia» - лікування, дослівно – лікування через працю, діяльність).

Ерготерапія – це комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на виявлення проблем функціонування організму (переважно моторних функцій) та їх відновлення для поліпшення повсякденної діяльності людини.

Вченими була доведена ефективність ерготерапії у роботі з клієнтами різних вікових категорій. Робота з дорослими направлена, на відновлення навичок самообслуговування, проведення домашньої роботи та дозвілля. Робота з дітьми, спрямована на формування моторних навичок необхідних для оволодіння навичками самообслуговування, гри та навчання (наприклад, навичок необхідних для самостійного купання, миття рук).

Ерготерапія сприяє зміцненню м’язового тонусу, розвитку координаційних здібностей, реакцій рівноваги, загальної та дрібної моторики, моторного планування, покращує інтеграцію сенсорної інформації, а також регулює рівень активності.

Ерготерапія рекомендована клієнтам:

  • з розладами аутистичного спектру (РАС)
  • з порушеннями функціонування опорно-рухового апарату
  • після перенесення інсультів
  • після перенесення травм, особливо черепно-мозкових
  • при ряді психічних розладів, яким характерний розпад набутих функцій, умінь та навичок
  • при хронічних захворюваннях (розсіяний склероз, хвороба Альцгеймера, ревматоїдний артрит).